Program XX edycji Festiwalu

PLAKATY_B1PLAKATY_B1

Reklamy

Sprawozdanie z XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Głogowie „Ziarna wiedzy”

Logo DFN

Głogowska edycja regionalna XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki  odbyła się w dniach
19 – 21.10.2016 r.  W gronie organizatorów znalazły się następujące szkoły, instytucje i stowarzyszenia:

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 2. Uczelnia im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 3. Gimnazjum nr 1 im. Dzieci Głogowskich w Głogowie
 4. Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler w Głogowie
 5. Gimnazjum nr 3 im. Jana z Głogowa w Głogowie
 6. Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców w Głogowie
 7. Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie
 8. Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie
 9. Szkoła Podstawowa nr 7 im. S. Staszica w Głogowie
 10. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie
 11. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie
 12. Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Aslan im. C.S. Lewisa w Głogowie
 13. Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej
 14. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie
 15. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie
 16. Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
 17. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
 18. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
 19. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
 20. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
 21. Technikum nr 6 w Głogowie
 22. Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie
 23. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 24. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie
 25. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Głogowie
 26. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
 27. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
 28. Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
 29. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
 30. Chrobry Głogów S.A.
 31. Miejska Biblioteka Publiczna
 32. Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne-SITA
 33. Komunikacja Miejska
 34. Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Liszta w Głogowie

 

W tym roku dołączyli: Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie, Technikum nr 6 w Głogowie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie, Chrobry Głogów S.A., Miejska Biblioteka Publiczna, Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne-SITA, Komunikacja Miejska oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Liszta w Głogowie

 

Sponsorzy głogowskiej edycji regionalnej XIX DFN:

 1. Gmina Miejska Głogów
 2. Starostwo Powiatowe
 3. VECTRA
 4. KGHM Polska Miedź S.A.
 5. Huta Miedzi Głogów
 6. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

 

 1. INAUGURACJA

Dnia 19 października 2016 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie  odbyła się inauguracja Festiwalu, w której wzięło udział ok. 200 uczestników – uczniów i nauczycieli głogowskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 1. Starosta Powiatu Głogowskiego Jarosław Dudkowiak,
 2. Wiceprezydent Miasta Głogowa Bożena Kowalczykowska
 3. Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak,
 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Andrzej Koliński,
 5. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ewa Pawlak-Osomańska,
 6. Dyrektor Regionalny VECTRY Marcin Bartold,
 7. Dyrektorzy głogowskich szkół wszystkich szczebli,
 8. Dyrektorzy placówek kultury, członkowie stowarzyszeń i instytucji społecznych,
 9. Prezesi spółek miejskich.

Wykład inauguracyjny „Obuczali, romansowali, bajki opowiadali… Od Mickiewicza do Schulza”, wygłosiła dr Sławomira Lisewska. Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Liszta w Głogowie, m. in. brawurowo wykonali na trąbkach hejnał DFN.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie  był przygotowany do inauguracji również pod względem wizualnym – baner DFN, roll-upy sponsorów i organizatorów, flagi i plakaty ozdobiły salę gimnastyczną i hol, uczestnicy otrzymali koszulki z logo Festiwalu oraz okolicznościowe opaski odblaskowe. Dwaj sponsorzy Festiwalu – Huta Miedzi Głogów i VECTRA – przygotowali wystawy oraz rozdawali uczestnikom Inauguracji gadżety. Wystawa HM Głogów, na której został zaprezentowany ubiór hutnika, tablice poglądowe procesu produkcji metali nieżelaznych oraz jego efekty, cieszyła się dużym zainteresowanie młodzieży. Uczniowie mieli mnóstwo pytań do organizatorów wystawy, a najbardziej aktywni otrzymali gadżet KGHM, płyty oraz książki.

Po inauguracji wszyscy uczestnicy otrzymali słodką niespodziankę – tort z okazji
6. głogowskiej edycji regionalnej oraz festiwalowe mufinki.

 

 1. IMPREZY FESTIWALOWE, UCZESTNICY

Zgodnie z ostatnią aktualizacją programu XIX DFN, w Głogowie odbyły się łącznie
144 imprezy, w tym 30 przeprowadzonych przez 34 wykładowców uczelni wrocławskich. Zaangażowanych było ok.  160 głogowskich nauczycieli i animatorów.  Odbyły się wykłady, pokazy, laboratoria, konkursy, happeningi, warsztaty, konkursy, wystawy. W dniach 20-21.10.2016 r. gościliśmy, dzięki sponsorowi, firmie VECTRA, wystawę Eksperymentuj! Z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

W różnego rodzaju imprezach festiwalowych  wzięli udział uczniowie głogowskich i pozagłogowskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, przedszkolaki, studenci, oraz osoby dorosłe, w tym słuchacze Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie stowarzyszeń – Diabetyków Polskich i Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

 

Frekwencja podczas głogowskiej edycji XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

L.p. Instytucja 2016
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, w tym wystawa Eksperymentuj! z Centrum Nauki Kopernik 1041  
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie 678  
3. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie 240  
4. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie 200  
5. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie 280  
6. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie 86  
7. Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie 260  
8. Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie 320  
9. Technikum nr 6 w Głogowie 320  
10. Gimnazjum nr 1 im. Dzieci Głogowskich 80  
11. Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler w Głogowie 184  
12. Gimnazjum nr 3 im. Jana z Głogowa w Głogowie 389  
13. Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców w Głogowie 417  
14. Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie 460  
15. Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej 158  
16. Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie 64  
17. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Głogowie 217  
18. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie 80  
19. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie 104  
20. Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Aslan im. C.S. Lewisa w Głogowie 46  
21. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 54  
22. Stowarzyszenie Diabetyków Polskich  
23. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane  
24. Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie 85  
25. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie 1154  
26. Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 350  
27. Miejskie Centrum Wspierania Rodziny 110  
28. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej 30  
29. Chrobry Głogów 40  
31. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie 25  
32. Miejska Biblioteka Publiczna 39  
33. Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA 24  
34. Komunikacja Miejska 60  
35. Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Liszta w Głogowie 10  
  Inauguracja DFN 200  
                                                                           Razem 7805  

 

Podsumowanie głogowskiej edycji regionalnej XIX DFN, z udziałem władz Miasta, Powiatu oraz dyrektorów placówek i koordynatorów, odbędzie się w połowie listopada w głogowskim Ratuszu, w Sali Rajców.

 

 • KOSZTY

Środki przyznane przez Biuro DFN Wrocław – 6.500 zł.

Na potrzeby edycji regionalnej Festiwalu w Głogowie została przyznana kwota 6500 zł. Została wykorzystana na zakup:

 • plakatów głogowskiej edycji DFN, gadżetów promujących DFN, zawierających logo Festiwalu;
 • artykułów przeznaczonych na zajęcia w Gimnazjum nr 5 w Głogowie, Zespole Szkól z Oddziałami Integracyjnymi, PWSZ, Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych;
 • nagród za konkurs „Z immunologią na Ty” organizowany w ZSO w Głogowie,
 • wykład inauguracyjny,
 • artykułów spożywczych przeznaczonych na inaugurację (w tym tort) i podsumowanie DFN w Głogowie.

Dokładne rozliczenie przyznanej kwoty – patrz: nota księgowa oraz załączniki do niej.

 

Środki własne pozyskane przez Koordynatora Regionalnego – 10951 zł.

 1. Gmina Miejska Głogów – 5000 zł. – kwota przeznaczona na zakup koszulek z logo DFN i Głogowa oraz flag festiwalowych.

Zakup dokonany został we współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miasta w Głogowie – zaakceptowane i rozliczone.

 1. Starostwo Powiatowe – 1000 zł. – kwota została przeznaczona na zakup koszulek z logo Festiwalu i logo Powiatu Głogowskiego. Realizacja i rozdysponowanie ww. kwoty zrealizowane zostało we współpracy z Biurem  Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Głogowie – zaakceptowane i rozliczone.
 2. VECTRA – 4951 zł. – kwota w całości przeznaczona organizację wystawy Eksperymentuj! z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Wkład własny – patrz: załącznik

 

Środki rzeczowe pozyskane przez Koordynatora Regionalnego

 1. Huta Miedzi Głogów przekazała na potrzeby DFN w Głogowie gadżety reklamowe, materiały promocyjne.
 2. KGHM Polska Miedź S.A. przekazał książki Alfabet KGHM (20 egz.) oraz gadżety promocyjne. Przeznaczone zostały dla uczestników Festiwalu oraz koordynatorów DFN w Głogowie. Wręczone zostaną na spotkaniu podsumowującym DFN.
 3. Gmina Miejska Głogów oraz Starostwo Powiatowe w Głogowie – książki oraz materiały promujące miasto i powiat – gadżety zostały rozdane uczestnikom Festiwalu.
 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa przekazała swoje publikacje oraz gadżety promocyjne. Zapewniła również prawidłowy przebieg wystawy Eksperymentuj!
 5. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej – udostępniło swoje publikacje ( 30 egz.)

Wszyscy organizatorzy otrzymali materiały, które zostały dostarczone z Biura DFN we Wrocławiu – flagi, plakaty, programy, wiatraczki, dyplomy, gry edukacyjne, materiały zakupione ze środków przyznanych przez Biuro DFN Wrocław oraz pozyskanych przez Koordynatora – plakaty głogowskiej edycji DFN, koszulki, długopisy, oraz inne gadżety ofiarowane przez ww. instytucje.

 

 1. REKLAMA I PROMOCJA XIX DFN W GŁOGOWIE

Działania promocyjne rozpoczęły się już we wrześniu. Na terenie Głogowa zostały rozwieszone plakaty z programem głogowskiej edycji DFN, a kilka dni przed inauguracją na głównych ulicach Głogowa oraz na Rynku zostały wywieszone flagi festiwalowe.

Festiwal jest tematem bardzo medialnym. W związku z tym nie było żadnych problemów aby zainteresować nim lokalną telewizję, stacje radiowe, portale internetowe.  W mediach ukazały się  informacje zapowiadające DFN w Głogowie, zostały umieszczone materiały informujące o programie Festiwalu oraz zaproszenia na imprezy festiwalowe. W czasie Festiwalu, łącznie z inauguracją, reporterzy radiowi, TV Master oraz dziennikarze Internetowi pojawiali się w poszczególnych jednostkach.

 

http://miedziowe.pl/content/view/81021/189/

http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,5891/Itemid,515/

 

http://www.tv.master.pl/informacja.php?news=44594,ODWIEDZILI-UJECIE-WODY

http://www.tv.master.pl/informacja.php?news=44568,NA-OBRAZIE-I-PARKIECIE

http://www.tv.master.pl/informacja.php?news=44559,NAUKA-PRZEZ-ZABAWE

http://www.tv.master.pl/informacja.php?news=44526,FESTIWAL-POSWIECONY-NAUCE

 

http://www.glogow-info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=41723&Itemid=2

http://www.glogow-info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=42432&Itemid=2

http://www.glogow-info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=42443&Itemid=2

http://www.glogow-info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=42425&Itemid=2

http://www.glogow-info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=42394&Itemid=2

http://www.glogow-info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=42368&Itemid=2

 

http://tutajglogow.pl/2016/10/19/xix-dolnoslaski-festiwal-nauki-rowniez-w-glogowie

 

 

Prowadzona  jest również głogowska strona DFN https://dfnglogow.wordpress.com oraz https://www.facebook.com/dfnglogow

Wszyscy organizatorzy zamieszczali również informacje o XIX DFN w Głogowie oraz fotografie z imprez festiwalowych na stronach internetowych swoich szkół i instytucji.

 

DFN w Głogowie jest postrzegany bardzo pozytywnie – wzrasta liczba organizatorów oraz liczba uczestników – a formuła Festiwalu ciągle jest atrakcyjna.

 

 

 

 

 

 

Koordynator Regionalny

 

 

 

 

Głogów, 28.10.2016 r.

Inauguracja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Głogowie

Program:

 1. Hejnał miasta Głogowa.
 2. Powitanie gości.
 3. Wystąpienie Koordynatora Regionalnego DFN w Głogowie Urszuli Zięby.
 4. Hejnał DFN.
 5. Wystąpienia gości.
 6. Wykład inauguracyjny pt. „Obuczali, romansowali, bajki opowiadali… Od Mickiewicza do Schulza” – dr Sławomira Lisewska
 7. Słodki poczęstunek.

Inaugurację XIX DFN w Głogowie uświetnią swoimi występami uczniowie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie oraz uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie.

Imprezą towarzyszącą będzie wystawa zorganizowana przez HM Głogów. Będziemy również propagować akcję „Głogów i okolice budują studnie w Afryce”.

Festiwal z Chrobrym Głogów

chrobry_herb

Piłka nożna i Chrobry Głogów będą jednym z motywów XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2016.
Festiwal jako impreza popularnonaukowa odbywa się w październiku większych miastach województwa. W każdym zaplanowano mnóstwo wykładów z różnych dziedzin, dyskusji i wizyt w na ogół trudniej dostępnych miejscach. W Głogowie, w dniach 19-21 października, dojdzie do ponad 100 takich spotkań.
Więcej na:

Brak wolnych miejsc!

uwaga-ważne-

Sprawdź, zanim się wybierzesz.

Logo MechanikaW Zespole Szkół Politechnicznych:

Dokąd płynie prąd

LEGO Robotix

zssibW  Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych:

Savoir vivre – dobre maniery na co dzień i od święta

Gry i zabawy z oporem własnego ciała w nauczaniu wybranych elementów samoobrony w zmiennych sytuacjach zagrożenia.

Warsztaty aktywności twórczej dla najmłodszych

Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej- przeznaczenie, zadania, struktura.

logo gim4

 

 

Wszystkie imprezy festiwalowe zostały obsadzone. Gratulujemy!

kmglogow

 

 

 

Brak wolnych miejsc na imprezach w Komunikacji Miejskiej